امروز می خوام چندتا حرف فکر نویی یادت بدم.

.......پس گوش کن....آهای دختروپسرایرونی گوش کن گوش کن

پاکی نفس جدایی می آورد . فردریش نیچه
اگر کمی چیزهای غیر لازم را بدانی بهتر از این است که هیچ ندانی . سندکا
فكر خوب معمار و آفريننده است . ديل كارنگي
در میان آتش و زنها افتادن هر دو یکی است. پنتاگوراس
برای آدمی دشمن دانا از دوست نادان بهتر است . بزرگمهر
رَد راستی ، رَد خویشتن است . اُرد بزرگ
انسان آزاد خلق شده است ولی در میان قیود به دنیا می آید . فیلر
مرد خشمگين پر از زهر است و زندگي را زهرآگين مي كند . كنفوسيوس
بی خردی است، که بگویم کسی بدی را بی بهانه (دلیل )انجام می دهد . فردوسی خردمند
خرد برترین هدیه آسمانی است . فردوسی خردمند
آنچه هستید شما را بهتر معرفی می کنید تا آنچه می گویید. بزرگمهر
بجاست دوستی بخواهی که به روزهایت تلاش و به شبهایت آرامش بخشد. جبران خلیل جبران
باید دنبال شادی ها گشت ولی غمها خودشان ما را پیدا می کنند . فردریش نیچه
چه قدر نشنیدن ها و نشناختن ها و نفهمیدنها که به این مردم آسایش و خوشبختی بخشیده است. علی شریعتی